Consell Social

3/99

3/99, de 21 de maig de 1999

 

En aquesta sessió es varen aprovar totes les actes pendents d'aprovació del Ple del Consell Social i de totes les comissions constituïdes i es va dissoldre el Consell Social constituït el dia 20 de setembre de 1996, a l'espera de la constitució del nou Consell Social de la UdG, d'acord amb la Llei 19/1998, de 28 de desembre de 1998.