Consell Social

1/01

1/01, de 5 de febrer de 2001

Va ser un Ple dedicat exclusivament a debatre el tema "El Parc Científic i Tecnològic de la UdG".

Va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències al campus del Montilivi amb l'assistència dels membres del Consell Social i es va convidar tots els membres de la Junta de Govern, directors de departament i institut, degans de facultats i directors d'escoles, membres de la Comissió Assessora de Col·legis Professionals, vicegerents, administradors i caps de servei, membres de la Comissió de Recerca, membres del Patronat de l'EPS, membres del Patronat de la Fundació UdG: Innovació i Formació, membres de la Junta Rectora de la Fundació UdG: Innovació i Formació i membres del Consell Assessor de la Fundació UdG.

Va obrir l'acte el president del Consell Social, senyor Jaume Casademont, explicant que el Programa de Govern identificava com a un dels objectius la creació d'un parc tecnològic.

La primera ponència va estar presentada pel doctor Joan Bellavista, subdirector del Parc Científic de les Cúpules de la UB, que va basar la seva intervenció en explicar que són els Parcs Científics, les seves característiques i el per què serveixen. Va informar sobre el Parc Científic de Barcelona, quins són els seus objectius i com està distribuït.

La segona ponència va ser exposada pel doctor Jaume Valls, vicerector d'Economia, Campus i PAS, que inicià la seva ponència fent una presentació del projecte del parc científic i tecnològic de la UdG.

El moderador del debat va ser el senyor Lluís Busquet, vicepresident del Consell Social.
Després d'un ampli debat, per part de tots els assistents, el president va presentar una proposta de conclusions:

En el proper Ple del Consell Social es nomenarà una comissió del parc tecnològic.

És farà un calendari d'actuacions.

Hi haurà un pla de treball. De l'activitat d'aquesta comissió, se n'informarà puntualment tots els estaments socials.

La cloenda va anar a càrrec del rector de la UdG, Dr. Josep M. Nadal.