Consell Social

5/03

5/03, de 27 d'octubre de 2003

S’APROVA:

Constituir el Fons d’Art de la UdG.

Establir el protocol d’actuació per a la compra artística a la UdG.

Delegar al president del Consell Social la creació del Comitè Assessor del Fons d’Art de la UdG.

S’APROVA:

El contracte d’arrendament i atorgament d’opció de compra dels locals ubicats al carrer Castell de Peralada, 14, 16 i 18, per part de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació a la UdG.

 
S’APROVA:
 
1- Comprar a la galeria d’Art El Claustre una obra de l’artista Joan Josep Tharrats.
 
2- Acceptar les donacions del Sr. Mascort, de la galeria d’art El Claustre, de les obres de Modest Cuixart “Narcirona” i la de Josep Beulas “Línies negres” i les obres del Col·legi d’Advocats de Girona, una col·lecció de cinc litografies.
 
3- Traslladar aquestes acceptacions al Rectorat de la Universitat perquè faci els tràmits formals a efecte de patrimoni.
 
4- Iniciar els tràmits d’incorporació d’aquests béns al Fons d’Art de la UdG.
 
5- Expressar l’agraïment de la comunitat universitària als donants.
 

6-Comunicar aquest acord als interessats.

S’APROVA:

El cofinançament, per un import de 17.351 €, corresponent al 25% del cost del projecte del  Sistema d’Informació Oficial de la Universitat (SIOU).

Comunicar-ho als interessats.

S’APROVA:
 
1- La constitució de la Comissió Coordinadora de la Planificació Estratègica de la UdG 2003-2005.
 
2- La composició d’aquesta comissió queda formada pels membres següents: President: Salvador Carrera, i vocals: Lluís Busquet, Andreu Otero, Joan Olòriz i Enric Viver.