Consell Social

3/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

3/03, de 19 de maig de 2003

S’APROVA:

La incorporació del Sr. Miquel Amorós i March com a gerent de la Universitat de Girona, amb efectes a partir d’1 de juny de 2003.
  

S’APROVA:

Aportar al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Fundació Privada, la quantitat de 30.000 €.

Comunicar-ho als interessats.
S’APROVA:

Fer una aportació a les obres de rehabilitació de l’edifici carrer Alemanys, 14, amb una import màxim de 150.250 €, una vegada quedin establertes les valoracions, els pressupostos i els processos de contractació corresponents.

S’APROVA:

Autoritzar la signatura del contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, corresponent al període 2003-2005, per part del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per una banda, i el rector i el president del Consell Social, per l’altra.

S’APROVA:

Posar a disposició del Servei de Recursos Humans per un període de dos anys, la 2a. planta de l’edifici del carrer Alemanys, 16, seu del Consell Social de la Universitat de Girona.

S’APROVA:

La proposta elevada pel Consell de Govern, sobre els preus dels programes de Màster, Postgrau i Diplomes d’especialització per al curs 2003-2004 (1a. convocatòria).

 
S’APROVA:

La proposta del Consell de Govern per a l’atorgament de mèrits docents de l’any 2002.

 
S’APROVA:

Posposar la decisió en un proper Ple, una vegada obtinguda l’informació relativa al preu final dels locals i places de pàrking, les condicions de finançament i pagament i la preceptiva autorització de DURSI.