Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Isabel Pujol Payet

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

Isabel Pujol Payet

Participació en cursos i seminaris de Tercer Cicle (2000-2006)


Participació en el Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Departament de Filologia i Filosofia. Universitat de Girona.

  • Assignatura: Enseñanza del léxico (Professora: Isabel Pujol). Curs 2000-2001
Càrrecs de gestió a la Universitat de Girona
  • Coordinadora dels Estudis de Filologia Hispànica (des del 12-02-04 al 17-05-04).
  • Directora del Departament de Filologia i Filosofia de la UdG (des del 17-05-04 al 10 de gener de 2006)
  • Vicerectora de Personal i Política Social de la UdG (des de l'11 gener del 2006 al juliol de 2007)
Direcció i coordinació del programa de màster de Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació).
  • Coordinadora. Cursos acadèmics: 1999-2000, 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006.
  • Directora. Cursos acadèmics: 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003.