Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Montserrat Batllori Dillet

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106
Fax. +34 972 418 230
 

Montserrat Batllori Dillet

Participació en cursos i seminaris de Tercer Cicle (2000-2006)


Participació en el programa de doctorat de Filologia Espanyola (Llengua espanyola) del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Assignatura: Variación dialectal (Professores: M. Batllori i A. Suñer. Informació del curs: 3 crèdits, metodologia en dialectologia i sociolingüística). Bienni 1998-2000.
 • Assignatura: Textos y obras fundamentales I (Professors: M. Batllori – J. C. Rubio – C. Sánchez. Informació del curs: 3 crèdits, estudi de textos i obres publicades recentment que són fonamentals des del punt de vista del desenvolupament científic en lingüística sincrònica i diacrònica). Curs 2001-2002.
 • Assignatura: Textos y obras fundamentales II (Professors: M. Batllori – J. C. Rubio – C. Sánchez. Informació del curs: 3 crèdits, estudi de textos i obres publicades recentment que són fonamentals des del punt de vista del desenvolupament científic en lingüística sincrònica i diacrònica). Curs 2001-2002.
 • Assignatura: Textos y obras fundamentales I (Professors: M. Batllori – J. C. Rubio – C. Sánchez. Informació del curs: 3 crèdits, estudi de textos i obres publicades recentment que són fonamentals des del punt de vista del desenvolupament científic en lingüística sincrònica i diacrònica). Curs 2003-2004.
 • Assignatura: Textos y obras fundamentales II (Professors: M. Batllori – J. C. Rubio – C. Sánchez. Informació del curs: 3 crèdits, estudi de textos i obres publicades recentment que són fonamentals des del punt de vista del desenvolupament científic en lingüística sincrònica i diacrònica). Curs 2003-2004.
 • Assignatura: Temas, métodos y problemas de la investigación en lengua española [(Professors: Y. Rodríguez, J. C. Rubio, J. Llisterri, C. de la Mota i M. Batllori. Informació del curs: 5 crèdits. Ofereix un panorama ric i divers dels diferents problemes i mètodes en la investigació en llengua espanyola (M. Batllori = tema 6: Corpus, teoría y método en la investigación diacrónica)]. Curs 2005-2006

Participació en el Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Departament de Filologia i Filosofia. Universitat de Girona.

 • Assignatura: Variación en la Lengua Española (Professora: Montse Batllori. 2 crèdits. Informació del curs: sociolingüística i dialectologia aplicada a L2). Curs 2000-2001
 • Assignatura: Variación en la Lengua Española (Professora: Montse Batllori. 2 crèdits. Informació del curs: dialectologia aplicada a L2). Curs 2006-2007. Material didàctic.

Participació a Història i Cultura Medieval. Seminaris i conferències, curs 2005-2006. Grup d’Història i Cultura Medieval. Universitat de Girona.

 • Seminari d'introducció a la recerca: Seminari de català i castellà medievals. Informació del curs: Descripció de les estructures sintàctiques que dificulten la comprensió i interpretació dels documents medievals. 4 sessions d’una hora i mitja de durada.
 Càrrecs de gestió a la Universitat de Girona
 • Vicedegana d’Estudiants i Infraestructura Docent (des del 20-3-1997 al 20-3-2000 i des del 20-3-2000 al 12-2-2004).
 • Membre de l'Equip d'Assessors per a l'Adaptació de la UdG a l'Espai d'Educació Superior (2006-2007)
 • Membre de la Comissió de Recerca de la UdG (des del 22 de setembre de 2006).