Llengües a la UdG

Acreditació lingüística

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Normativa per a l'acreditació lingüística del personal acadèmic

 

La realització d'aquest curs dóna dret accedir al Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador. El professorat interessat també pot accedir gratuïtament a la primera convocatòria del'examen.

El Servei de Llengües Modernes forma part de la Comissió Universitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC). La funció de la CIFOLC (que agrupa els serveis lingüístics de les universitats públiques i privades catalanes) és coordinar els aspectes que tenen relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana a la universitat.

La CIFOLC atorga certificats de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics que acrediten tenir els coneixements exigits per a cada nivell (inicial, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència, de suficiència per a PDI, superior). Aquests certificats són homologats amb els certificats de referència de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Informació sobre els exàmens oficials de llengua catalana que prepara el Servei de Llengües Modernes.

 

Adreça de contacte: examens.cifolc@udg.edu