Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Guia de publicació de Continguts Docents

Guia de publicació de Continguts Docents a la Meva UdG

Per a l’exercici de la seva funció docent el professorat de la Universitat de Girona necessita incorporar a l’espai virtual de les assignatures que imparteix, dins “La meva UdG”, materials didàctics i de suport a la docència.

Aquests materials poden ser textos, imatges, dibuixos, gràfics, plànols i mapes, reproduccions d’obres d’art, arxius de so... Sigui quin sigui el seu origen o autoria poden estar protegits per la normativa de propietat intel·lectual. Tant si es tracta de materials elaborats pel professor de l’assignatura com de materials aliens, la seva divulgació dins “La meva UdG” és, en els termes d’aquesta normativa, un acte d’explotació.

De forma general es reconeix el dret de la persona autora, o bé d’aquella que sigui titular dels drets d’explotació, la capacitat de decidir la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’una obra. La divulgació per mitjà de “La meva” és un acte de comunicació pública, d’acord amb l’art. 20 de la vigent Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) i, en conseqüència, s’ha de portar a terme tot respectant els drets esmentats.

A part d’aquest reconeixement general de les prerrogatives dels titulars dels drets, la normativa admet formes o casos d’explotació de les obres sense que es requereixi autorització. Es tracta de límits als drets dels titulars entre els quals en figuren diversos aplicables o pensats per a les activitats docents.

Per aquests motius el personal docent ha de conèixer els aspectes bàsics d’aquesta regulació, tant si és la persona autora d’aquestes obres i titular dels drets d’explotació, com si decideix incorporar a l’espai de la seva assignatura obres alienes protegides per la normativa de propietat intel·lectual.

Per aquest motiu aconsellem la consulta de les recomanacions.

Essent el foment de la creació i de la recerca una de les missions pròpies de la Universitat és fonamental tractar els materials didàctics i de suport a la docència amb el màxim de respecte pels drets dels seus creadors.