Consell Social

EPP1/07

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP1/07

S’APROVA:

L’actualització de les tarifes de la Universitat de Girona per al 2007, tant per la venda de béns com per la prestació de serveis, d’acord amb l’annex núm. 1.
 
Annex 1: Tarifes 2007
 
 
S’APROVA:
 
La Convocatòria 2007 de beques de recerca UdG, d’acord amb l’annex núm. 2.
 
 
 
S’APROVEN
 
1. Les exempcions de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part de:
 
  • Màster Universitari en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament (codi 06GLX0015) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb data d’inici 23-01-07 i de fi 21-06-08.
  • Diploma de Postgrau en la Petita i Mitjana Empresa (codi 06GGX1013) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb data d’inici 23-10-06 i de fi 20-06-07.
  • Màster of Business Economics (codi 06GX0009) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb data d’inici 15-09-06 i de fi 15-09-07.
  • Diploma Universitari de Postgrau en Docència Universitària (codi 06GPX1051) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb data d’inici 15-11-06 i de fi 15-06-07.
  • L’organització no governamental GREENPEACE, presentació de l’informe “Opcions per a una Girona 100% renovable” a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències, el 17 de maig de 2007 a les 19.00 hores.
2. Instar a la gerència a elevar al Consell Social una proposta de criteris de regulació de les exempcions de pagament per a l’ús d’instal·lacions de la UdG
 
 
S’APROVA
 
El cofinançament, per part del Consell Social, de la Convocatòria d’Ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, per un import de 15.000 € per a l’any 2007 .
 
 
S’APROVA:
 
El cofinançament de la contractació de l’estudi de diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a la província de Girona, mitjançant una aportació de 14.895,00 €, a la unitat de despesa 0226016.