Informació per a centres de secundària

Notícies

Nou model d'accés a la universitat

 Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de grau cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés. La preinscripció es fa al portal Accesnet Enllaç extern durant el mes de juny.

El nou model d'accés a la universitat, que diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió, està regulat pel Reial decret 1892/2008 i la normativa que el desplega Enllaç a un altre portal UdG.

Per a més informació i exemples consulteu els apartats de Selectivitat Enllaç a un altre portal UdG (estudiants provinents de batxillerat amb PAU), Formació professional Enllaç a un altre portal UdG (estudiants provinents de cicles formatius de grau superior) i Preinscripció Enllaç a un altre portal UdG, dins les pàgines d'informació d'Accés a la universitat Enllaç a un altre portal UdG.