Institut de Química Computacional i Catàlisi

Inici


Contacte

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Campus de Montilivi,
Facultat de Ciències, despatx C3-175 
17071 Girona mapa

telf +34 972 41 83 57

fax +34 972 41 81 50

sec.iqcc@udg.edu

http://IQCC.udg.edu/

 

Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)

L’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) i l’Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps. Els tres grups ja portaven a terme diferents projectes de col·laboració anteriorment, però l'esmentada unió neix amb la intenció de crear un institut d'investigació més potent i competitiu a nivell internacional, amb la catàlisi homogènia sostenible com eix vertebrador.

Respecte a la rellevància d’aquesta disciplina, cal dir que la catàlisi en processos de síntesi química es presenta com una de les àrees de recerca claus del futur per millorar els processos de síntesi del sector químic industrial. S'estima que el 90% de tots els productes químics produïts involucren catalitzadors en alguna etapa del seu procés de fabricació. Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliament establerts en processos de reaccions d'hidrogenació, oxidació i acoblaments creuats, com exemples de catàlisi massivament utilitzats. Aquesta química és fonamental per a la síntesi de fàrmacs i de multitud de substàncies que són d'utilitat en el desenvolupament de nous materials.

D'altra banda, la química computacional ha evolucionat en les darreres dècades de la mà d'un augment espectacular en la potència de càlcul dels ordinadors fins a tenir un paper crucial com a company de la química experimental de laboratori. Evidentment, els experiments continuen sent l'eix principal de la química, però la computació va adoptant un paper cada vegada més rellevant en el disseny i interpretació de resultats dels experiments, i fins i tot ja en la predicció d'aquests. En els darrers anys, moltes indústries, sobretot farmacèutiques entre d’altres, han descobert el potencial del modelatge molecular, i per això han incorporat químics computacionals en els seus equips de recerca. Això demostra el potencial paper que molts químics computacionals desenvoluparan a la indústria en els propers anys, i d'aquí la necessitat de formar investigadors en aquest camp de la química, motiu pel qual des de l’IQCC es proposa la creació del present Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular.

L’IQCC pren així el compromís a través del nou Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling (MACMoM), d’una banda, de traslladar la recerca més recent en catàlisi sostenible als futurs investigadors químics del nostre país; i per l’altra banda, de formar els professionals que necessitarà una Indústria que demana, cada cop més, químics especialitzats en aquesta disciplina. Aquest repte ha de permetre que els estudiants, un cop finalitzat el curs, siguin capaços de portar a terme la síntesi de nous catalitzadors i el desenvolupament de millors processos catalítics, més eficients i sostenibles, que esdevinguin un factor diferencial i estratègic per a moltes empreses que volen innovar en els seus processos de producció i/o aspiren a crear nous productes més sostenibles, econòmics i respectuosos amb el medi ambient. D’aquesta manera, amb el nou Màster pretenem satisfer les demandes d’un mercat cada cop més sensibilitzat i exigent amb l’origen i la naturalesa dels productes que consumeix.

Actualment l'IQCC està format per tres grups de recerca SGR reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

- Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT)

- Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular (QTMEM)

- Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)

Noticies

Anna Company, guanyadora Premi Joves Investigadors
Anna Company guanya Premi RSEQ Joves Investigadors
L'IQCC torna a tenir éxit amb Premis per joves investigadors
06/04/2017
Premi Nobel Ben Feringa vindrà al Girona Seminar 2018
El Premi Nobel de Química 2016 vindrà a Girona pel Girona Seminar 2018
L’Institut de Química Computacional i Catàlisi ha anunciat els primers ponents per l’edició 2018 del Girona Seminar, entre els quals destaca la presència confirmada del Prof. Ben Feringa (Groningen), guardonat amb el Premi Nobel de Química 2016.
12/12/2016
Tres líders mundials en Química Supramolecular
Experts mundials en química supramolecular a Girona
Tres líders mundials en Química Supramolecular, els Professors Makoto Fujita (Univ. Tòquio), Lee Cronin (Univ. Glasgow) i Julius Rebek (Scripps, Califòrnia), van venir a la Universitat de Girona.
28/10/2016
VALCHEM-projecte per l'Albert Poater
Projecte VALCHEM2016 atorgat a Albert Poater
La Xarxa de Referència en Química Teórica i Computacional ha donat un projecte VALCHEM a l'equip de l'investigador Albert Poater
23/05/2016
Sílvia Osuna guardonada amb el Premi RSEQ per Joves Investigadors
Sílvia Osuna guanya Premi RSEQ Joves Investigadors
La investigadora Sílvia Osuna guanya prestigiòs premi
25/05/2016
Miquel Costas i Xavi Ribas, tots dos guardonats amb un ajut ERC-PoC
Dos ajuts europeus (ERC-PoC) pels investigadors Miquel Costas i Xavi Ribas
Els investigadors Miquel Costas i Xavi Ribas han obtingut tots dos un ajut ERC Proof of Concept per portar els seus resultats al mercat
09/02/2016
Xavi Ribas
L'investigador Xavi Ribas guanya per segona vegada un premi ICREA Acadèmia
Per segona vegada consecutiva, l'investigador Xavi Ribas ha guanyat el premi ICREA Acadèmia pels mèrits aconseguits en recerca
05/02/2016
Els professors Miquel Costas i Marcel Swart mostren amb orgull el producte de dos anys d'intens treball
Dos membres del IQCC editen un llibre de Wiley sobre estats de spín en química amb contribucions d'eminents investigadors de tot el món
Aquesta setmana es va publicar un nou llibre amb títol “Spin states in Biochemistry and Inorganic Chemistry: Influence on Structure and Reactivity”, amb professors Marcel Swart i Miquel Costas com a editors. El llibre ha estat publicat per Wiley, una de les editorials de llibres científics més prestigioses del món, després d'una preparació de més de dos anys.
12/11/2015
Olaf Cussó guanya {
Olaf Cussó guanya el premi Lilly per Alumnes de Doctorat 2015
L'investigador Olaf Cussó del grup de recerca QBIS-CAT de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona ha rebut el Premi Lilly per Alumnes de Doctorat 2015
26/10/2015