Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Memòria

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Memòria