Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Consell Assessor

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Consell Assessor

La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació treballa amb un grup d'experts i investigadors a nivell internacional amb qui estableix lligams segons els projectes, grups d'investigació i espais de diàleg. 

Una mostra d'aquest grup d'experts és la que s'ha configurat al voltant de la Red Desarrollo & Cultura.