Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Activitats

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Activitats

Formació

Impartim docència en estudis de postgrau i màsters especialitzats en el sector cultural, col·laborant en la incorporació de temes sobre polítiques culturals, cooperació i educació i cultura i aportant noves recerques i informacions sobre el tema.

Investigació