Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Àmbits Actuació

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Àmbits d'actuació

Partim de la idea de què la cultura és un factor imprescindible pel desenvolupament i la cohesió social, que té un paper rellevant davant la qüestió de la diversitat cultural, la integració de comunitats minoritàries, els processos d’igualtat de gènere i la problemàtica de les comunitats urbanes i rurals marginades.


En aquesta línia es treballa en tres àmbits d'actuació:

  • Cooperació internacional en el camp de les relacions entre Cultura i Desenvolupament
  • Formació en polítiques i gestió cultural
  • Xarxes universitàries d’interdependència nord-sud.