Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Direcció

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Direcció

Alfons Martinell Sempere, director.

Professor titular de la Universitat de Girona. Director de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació. Expert en el camp de la formació de gestors culturals, cooperació cultural i desenvolupament i polítiques culturals. Té publicats diferents llibres, articles i treballs en el camp de la gestió cultural, polítiques culturals, cultura i desenvolupament, cooperació cultural internacional. Ha impartit docència a diferents universitats d’Espanya, Europa i Amèrica Llatina, i ha dirigit projectes de cooperació cultural en institucions internacionals.

Gemma Carbó, coordinadora de projectes.

Llicenciada en Filosofia i Lletres, ha fet el curs d’especialització de Difusió i gestió del patrimoni cultural i el màster de Gestió cultural de la Universitat de Barcelona (UB). Té el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) en Dret de la cultura per l’Institut Interuniversitari per a la Comunicació Cultural de la UNED i la Universitat Carlos III. Ha treballat al Museu Arqueològic de Catalunya - Empúries com a tècnica superior de difusió cultural i científica, i a la Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol com a responsable de comunicació i servei educatiu. Ha estat consultora cultural del Laboratori de Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media. És coordinadora de projectes de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona (UdG) , professora responsable del Màster Interuniversitari de Gestió Cultural (UOC- UdG- UIB) i professora associada del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.