Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Presentació

Contacte

Càtedra UNESCO Polítiques Culturals i Cooperació

Parc Científic i Tecnològic.

Despatx 35

Pic de Peguera, 15
17003 Girona
sec.cunesco@udg.edu

Presentació

La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació es crea l'any 2000 amb la signatura del conveni de cooperació entre la UNESCO i la Universitat de Girona, d'acord amb la voluntat d'aquesta institució de fomentar la cooperació internacional tal com es manifesta en els seus estatuts i amb la finalitat d'aprofundir en dos dels objectius fundacionals de la UNESCO:

  • Enfortir els sistemes nacionals i regionals d’investigació amb l’objectiu de proporcionar investigacions per a la formulació de polítiques sobre qüestions socials i ètiques.
  • Contribuir al diàleg entre les civilitzacions i a una cultura de pau mitjançant la filosofia, les ciències humanes, el bon govern, la promoció dels drets humans i la lluita contra la discriminació.