Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Consell Assessor

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

681 027 921 (fix) ext interna UdG 5353

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Consell Assessor

La composició del consell assessor que es proposa pretén ser el reflex dels agents que actualment participen en la millora de les condicions de seguretat i salut. Aquesta intenció s’ha traduït en la implicació dels agents socials d’investigadors i docents, d’empreses i entitats de suport de la seguretat i salut que esperem aportin enfocaments diversos.

 

Alhora ens complau poder comptar amb la participació de professionals que han i estan contribuint a la millora de les condicions de treball a diferents nivells, local, regional i internacional.

 

El consell assessorarà a la direcció de la càtedra en la planificació i execució d'activitats.