Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Recerca

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

681 027 921 (fix) ext interna UdG 5353

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Promoció de la realització d'estudis i recerca en seguretat i salut en el treball

La Càtedra promou la recerca, la realització de treballs, projectes i activitats de transferència en matèria de seguretat i salut laboral.

 

En concret dóna suport i promou la realització de projectes/treballs final de carrera en l`àmbit industrial i de la construcció.

 

Alguns dels col·laboradors són membres i participen en xarxes de recerca i de promoció de la seguretat i salut internacionals. Aquest fet obre la possibilitat de trobar recolzament per a la realització de treballs final de màster relacionats directamentament o que integrin la seguretat i salut en el treball.


Projectes en curs:

 

Mind Safety, Safety Maters! PT01-KA201-013082 

Projecte d'anàlisi de bones pràctiques per a la integració de la seguretat i salut en l'àmbit educatiu. Projecte en col·laboració amb la DGUV (D) i BSC (UK).

Projecte d'adaptació i difusió de casos per a la seva utilització en graus i postgraus universitaris.