Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Recerca

Contacte

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora,1
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 87 14
dir.cgpt@udg.edu

Recerca de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Línies de recerca

 

 

- Anàlisi, avaluació i gestió del paisatge, especialment el paisatge mediterrani i el litoral.

-Canvi ambiental i ecologia del paisatge

-Disseny d’estructures de connexió ecològica i paisatgística

-Història i evolució del concepte de paisatge

-Anàlisi i gestió de riscos naturals

-Dimensió socioterritorial de la gestió de l’aigua

-Evolució i gestió dels espais agraris

-Biogeografia i gestió dels espais naturals

-Planificació territorial i urbana a escala supramunicipal

-Projectes de desenvolupament territorial

-Sostenibilitat i canvi climàtic en el planejament

-Estructuració de la realitat urbana a escala territorial

-Anàlisi de conflictes territorials

 
Grups de recerca
 
 
Anàlisi i Planificació Terrritorial i Ambiental (APTA)

aptaEl grup es va crear l'any 1995 i d’ençà de llavors ha treballat en nombrosos projectes d'investigació a partir de dos eixos principals:

  • Anàlisi i interpretació de les estructures i dinàmiques territorials i urbanes a Catalunya.
  • Anàlisi i participació en processos de planificació física, estratègica i ambiental en sistemes territorials locals, especialment en àrees urbanes.

Des del seu inici, ha establert una estreta col·laboració amb centres d'investigació europeus, en especial amb el Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio (DAEST), dins de l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), i amb el Dipartimento Interateneo Territorio (DITER), de l'Università e Politecnico di Torino. També ha col·laborat amb nombroses Universitats espanyoles; actualment amb un grup integrat per quatre universitats: Pablo Olavide de Sevilla, Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universidad de Granada.

 

Investigadora principal: Mita Castañer Vivas

Telèfon: 972418714

Correu: mita.castaner@udg.edu

Pàgina web: http://www2.udg.edu/apta

 

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP)

lagp El Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) és una unitat de recerca bàsica i aplicada en el camp del paisatge, vinculada a l’Institut de Medi Ambient (IMA) i a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG).

El LAGP centra la seva activitat en els estudis de paisatge per mitjà del desenvolupament d’una recerca puntera i de qualitat que pugui ser un referent a escala nacional i internacional. Les línies de recerca s’articulen al voltant de la producció de nous coneixements i metodologies en l’àmbit de l’anàlisi, l’ordenació i la gestió del paisatge que serveixin d'ajut a la planificació territorial. La imatge i la percepció del paisatge en la societat constitueixen una part important de la recerca del grup.

 

Investigador principal: Josep Pintó Fusalba

Telèfon: 972418999

Correu: josep.pinto@udg.edu

Pàgina web: http://www2.udg.edu/paisatge

 
Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica

grmatig El Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica (GRMATIG) està vinculat a la Universitat de Girona a través de l'Institut de Medi Ambient i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. Les seves activitats van començar l'any 1990 i està dirigit per la professora Anna Ribas Palom.

El GRMATIG desenvolupa la seva recerca dins els àmbits de la dimensió humana dels riscos naturals (en especial, inundacions i sequeres), l'ordenació dels espais fluvials, l'ecologia del paisatge i la gestió dels espais naturals i  agraris.

Des de l'any 2005 té el reconeixement de Grup de Recerca Consolidat de l'AQU com a membre del grup “Aigua, territori i sostenibilitat” integrat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.
 

Investigadora principal: Anna Ribas Palom

Telèfon:  972418717

Correu: anna.ribas@udg.edu

Pàgina web: http://web2.udg.edu/aigua