Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Presentació

Contacte

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora,1
17071 Girona mapa
Tel. 972 41 87 14
dir.cgpt@udg.edu

Presentació

 

 

 

Què és la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial?

La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial es crea mitjançant un conveni de col·laboració, signat a l'any 1996, entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament d'Olot.

 

La Càtedra de Geografia és un ens dependent de la Universitat de Girona que actua com a fòrum permanent d'estudi, reflexió, investigació i difusió de qualsevol temàtica relacionada amb el món de la geografia i de l'ordenació del territori. És un escenari per a la creació i difusió de "cultura territorial", lluny dels condicionaments acadèmics habituals dels estudis reglats.

Entre els diferents temes d'estudi que tracta, destaquen: nous corrents i nous mètodes en l'ordenació del territori, els reptes de la gestió mediambiental, la percepció del paisatge i la configuració d'imatges vinculades al territori, turisme i sostenibilitat, anàlisis geopolítica i la dimensió escalar en el planejament territorial.

Hi tenen cabuda tots els professionals i persones implicades en l'anàlisi i la gestió del territori; disciplines com la geografia, l'urbanisme, les ciències naturals, les enginyeries, l'economia, la sociologia, la ciència política, la història de l'art, el paisatgisme, la filosofia, etc.

              
Una Càtedra oberta a la societat

Des del seu naixement, la Càtedra ha volgut implicar-se en l'anàlisi, la planificació i la gestió del territori en l'àmbit local. Per aquest motiu ha signat convenis de col.laboració amb diverses institucions, amb les quals col.labora directament fent assessories tècniques i organitzant cursos i seminaris .

Concretament, amb l'Ajuntament d'Olot s'ha establert una relació que comporta que constantment s'estiguin fent projectes de planificació o investigació sobre l'àrea, i amb l'Ajuntament de Manlleu existeix el compromís que des de la Càtedra s'impulsi i s'assessori de manera continuada el Centre de Documentació de Rius (CER).

 

Agenda

oct 2018
Dia 24/10/2018 a les 09:00