Criteris de cerca avançats

Contacte

Unitat de Desenvolupament de la Universitat Digital

Servei Informàtic
Edifici Sant Domènec
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa de situacio
Tlf. 972 418181
Fax: 972 418186

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address webadmin@udg.edu

Criteris de cerca avançats

Si la cerca que heu fet ha trobat més de 20 coincidències, el sistema només us mostrarà les 20 primeres. Podeu restringir els criteris de cerca seguint les pautes següents:

  • Els noms de les persones es busquen amb el format: Primer_Cognom Segon_Cognom Nom.
  • El caràcter % fa les funcions de comodí. 

Exemples de cerques:

Què sabeu?
Text de cerca Exemple
El nom i el primer cognom Primer_Cognom%Nom sala%marta
Els dos cognoms Primer_Cognom%Segon_Cognom sala%soler
El nom sencer Primer_Cognom%Segon_Cognom%Nom sala%soler%marta