Càtedra d'Esports i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics

Memòries acadèmiques

Contacte

Centre de Tecnificació la Farga

Pg. Mas Riera, 22 

17820 Banyoles

972 57 64 93

972 41 83 32

correu  dir.ceef@udg.edu

Mapa  Twitter  

 

Memòries anuals

 En aquest apartat hi podràs trobar la memòria d'activitats acadèmiques i de formació que s'han dut a terme anualment organitzades per la Càtedra i d'altres en què la nostra institució hi ha col·laborat; amb un resum dels objectius que preteníem, els ponents o professorat que hi ha participat i el número d'assistents de cada una de les activitats.

En cada una de les memòries també podràs trobar els convenis estipulats amb altres institucions, els col·laboradors institucionals i quin tipus de col·laboració ha establert amb la Càtedra, així com el tancament econòmic anual, el pressupost per l'any següent i la línia de planificació d'activitats de la Càtedra d'Esport i Educació Física Centre d'Estudis Olímpics.

 


    · Memòria 2016  - Al llarg d'aquest any, des de la càtedra s’han realitzat un gran nombre d’accions per incrementar la cultura esportiva en la nostra societat. Algunes d’elles són, el Seminari d’educació i olimpisme i les conferències com l'Entrenament invisible del triatleta i Aprèn dels millors amb la col·laboració de Lisa Carrington. A més a més, també destaquem les Càpsules de ciència i els Cursos d’estiu, dos bons recursos per millorar l’experiència esportiva dels nostres practicants.


    · Memòria 2015  - Repàs de les diferents activiats, com el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica, amb la presència del Sr. Vicente del Bosque i el Sr. Sergio Scariolo, dels cursos d'estiu, de l'acte de celebració dels 10 anys de la Càtedra d'Esport i Educació Física, la presentació del Centre d'Estudis Olímpicsde la Universitat de Girona i el programa d'embaixadors Olímpics, que va dur al Sr. Fernando Climent a les escoles. Repàs, a més, de dues publicacions dels membres i col·laboradors de la Càtedra d'Esport i Educació Física i d'actes a congressos i d'altres publicacions. 

    · Memòria 2015  - Repàs de les diferents activiats, com el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica, amb la presència del Sr. Vicente del Bosque i el Sr. Sergio Scariolo, dels cursos d'estiu, de l'acte de celebració dels 10 anys de la Càtedra d'Esport i Educació Física, la presentació del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona i el programa d'embaixadors Olímpics, que va dur al Sr. Fernando Climent a les escoles. Repàs, a més, de dues publicacions dels membres i col·laboradors de la Càtedra d'Esport i Educació Física i d'actes a congressos i d'altres publicacions.


    · Memòria 2014  - Recull de les activitats que s'han realitzat durant l'any 2014, dins de l'àmbit de la Càtedra, com la jornada dels Miniesports, els cursos d'estiu i l'acte inaugural del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. Repàs, també, a les diferents publicacions que s'han fet, on destaquen l'Aprendizaje de la acción táctica i La Educación Física en primaria: Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente. Hi trobem també un resum dels diferents convenis i del ressó extern que hi ha hagut durant l'any.


    · Memòria 2013  - En el document que repassa l'any 2013, hi ha el resum del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica esportiva: l'aprenentatge de l'acció tàctica, a més del recull de les jornades de Dona: un pas per a l'esport. Com a curs d'estiu, va fer-se una activitat de recursos pràctics en la orientació i la bicicleta de muntanya per a alumnes de primària i secundària. Es repassa, també, l'assitència al Congrés Europeu de Ciències de l'Esport, que va celebrar-se a Barcelona el juny del mateix any.


    · Memòria 2012  - En la següent memòria es repassen les 6 activitats qeu es van dura a terme l'any 2012. En destaquen la presentació i xerrada sobre el model de l'equip del FC Barcelona de futbol, l'entrenament i recuperació del triatleta i el Seminari de tardor respecte l'exercici físic, l'esport i la integració social. També hi ha informació sobre la revista Movimiento Humano, de la qual la Càtedra d'Esport i Educació Física n'és editora i podeu trobar-ne els diferents números actualitzats a la pròpia web. Per últim, trobem un recull de premsa, de la repercussió que han tingut als mitjans les diferents actuacions de la Càtedra.


    · Memòria 2011  - No disponible. 

    · Memòria 2010 

    · Memòria 2009 

    · Memòria 2008 

    · Memòria 2007 

    · Memòria 2006 

    · Memòria 2005