Càtedra d'Esports i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics

Àmbits Actuació

Contacte

Centre de Tecnificació la Farga

Pg. Mas Riera, 22 

17820 Banyoles

972 57 64 93

972 41 83 32

correu  dir.ceef@udg.edu

Mapa  Twitter  

 

Àmbits d'actuació

  • Esport i educació, centrat especialment en les etapes de formació dels nens i joves, i en els valors educatius de l’esport, així com en l’estudi i anàlisi dels models d’ensenyament i aprenentatge de l’esport en aquestes etapes de formació.
  • Entrenament i rendiment esportiu, focalitzat en aquelles modalitats que destaquen a l’àrea de Banyoles, fonamentalment rem i piragüisme. Així com els esports de col·laboració i oposició de més impacte. Igualment, també és un àmbit dedicat a l’anàlisi i millora de la formació específica dels tècnics esportius especialment en aquells àmbits relacionats amb la tecnificació i l’alt rendiment.
  • Educació Física, centrat en l’àmbit curricular, i focalitzat tant en la recerca com en la formació permanent del professorat d’educació Primària i d‘educació Secundària. També cal considerar l’E.F. en la seva accepció més àmplia lligada al desenvolupament integral de les persones.
  • Esport, turisme i desenvolupament territorial, centrat en l’anàlisi de pràctiques esportives considerant l’esport com un element important de la qualitat de vida i de la salut de la població en el marc del seu temps d’oci.
  • Olimpisme i el moviment olímpic, centrat especialment en l'estudi dels valors culturals i educatius de l'olimpisme, així com en la seva implantació social.