Consell Social

Actuacions 2007

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Actuacions 2007

I/07. Programa d'avaluació institucional de l'European University Association (EUA). Un representant del Consell Social s'ha integrat en el Comitè Intern d'Avaluació que ha de redactar l'informe d'autoevaluació que s'inclou dins un procés que vol enfortir l'autonomia i fomentar el canvi institucional en les universitats mitjançant l'avaluació dels mecanismes institucionals de control de la qualitat i del seu ús en el desenvolupament estratègic de la institució. El Comitè Extern d'Avaluació s'ha entrevistat també amb una representació del Consell Social. EUA.
 
I/07. Foment de l'emprenedoria a la UdG. El Consell social ha atorgat suport al Projecte global d’emprenedoria de la UdG, per un import de 24.000 € per a l’any 2007.

I/07. Construcció d'una cúpula per a la UdG. El Consell Social aporta 5.500 € al projecte de construcció d’una cúpula que s’utilitzarà per al Fòrum Industrial i per a altres esdeveniments que s’organitzin a la UdG.
 
I/07. Inventari de béns mobles. En una línia de suport a la implementació de la comptabilitat financera en la gestió econòmica de la Univeristat i en compliment del que marca el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes per un correcte establiment i manteniment de l'actiu de la institució, el Consell Social ha fet una aportació complementària per al finançament de l’inventari de béns mobles de la UdG, per un import de 15.500 €. Aquesta quantitat s'afegeix a d'altres transferides pel mateix concepte durant el 2005 i el 2006 fins a sumar un total de 164.500 €.
 
 I/07. Convocatòria 2007 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha fet pública la convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts o càtedres de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una incidència especial sobre aquesta preferentment en l'àmbit de les comarques gironines. Enguany es poden reincorporar a la convocatòria les facultats i escoles, s'ha incrementat la quantia dels ajuts fins a un màxim de 1.800 € i se n'ha doblat la dotació total, que ara és de 60.000 €. Bases i sol·licitud.

I/07.  Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 8a edició Premis Consell Social de la UdG, 4a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat. Lloc web dels Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.

II/07. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG. El Consell Social finança cada any l'expedició del títol als estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. Per acord del Consell Social el premi inclou també, a partir d'aquest curs, el Suplement Europeu al Títol. Enguany, una dotació de 8.631 € ha premiat 53 estudiants dels diferents centres de la UDG.  El nom dels premiats s'ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa.

II/07.
V Convocatòria d'Ajuts Botet i Sisó per a l'elaboració de treballs de recerca de batxillerat i convocatòria d'Ajuts COAC d'Arquitectura.  El Consell Social de la UdG cofinança amb 15.000 € aquestes beques, que, amb una dotació total de 31.200 €, impulsen l'elaboració de 52 treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat. Convocatòria.

II/07. Estudi sobre les necessitats formatives de l'entorn de la UdG. El Consell Social de la UdG cofinança amb 14.895 € l'elaboració d'un estudi de diagnosi de les necessitats de formació universitària de les comarques gironines en el marc de l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior.


III/07. Ajuts del Consell Social. El Consell Social de la UdG, en el marc de la convocatòria 2007 dels ajuts que concedeix anualment, ha acordat donar suport a 34 activitats de projecció, impulsades per centres, departaments, instituts o càtedres de la UdG, que comporten una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l'àmbit de les comarques gironines. La dotació total dels ajuts ha estat de 50.499 €. Resolució de la convocatòria 2007 d'Ajuts del Consell Social. El Punt. Diari de Girona.

III/07. Activitats internacionals de curta durada. El Consell Social ha atorgat un ajut d'11.500 € per a activitats internacionals de curta durada o IP (Intensive Programs), com ara Euroweek, FLEXEM, Nightingale Network, ETAP i les Olimpíades de Comptabilitat en les quals participen estudiants de la UdG. Aquest ajut vol compensar de forma extraordinària que, algunes d'aquestes activitats, optaven tradicionalment a la convocatòria anual d'ajuts del Consell Social que s'ha orientat darrerament a potenciar les relacions de la UdG amb l'entorn més proper. Projecte.


IV/07. Consorci de Vivers d'Empreses. El 20 d'abril es va signar el conveni de col·laboració per a la constitució del Consorci de Vivers d'Empreses Territorials de la Demarcació de Girona. El Consorci està integrat per la Universitat de Girona, el Consell Social de la Universitat de Girona, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, Turisme i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, el Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el Consorci Ripollès Desenvolupament i la Fundació Eduard Soler. El Consorci vol fomentar la creació de noves empreses de base tecnològica i de serveis al llarg del territori, potenciant l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. Són objectius específics del consorci l dinamitzar i fomentar iniciatives empresarials, fonamentalment per part dels joves emprenedors, que condueixin a la creació de noves empreses. Es tindran en consideració les diferents particularitats del territori, i es fomentaran les figures de mentor i mecenatge. Serà també un objectiu fonamental la creació d’empreses spin-off i start-up, de base tecnològica o d’innovació en el coneixement, sense oblidar la seva obertura a l’àmbit internacional. El Consell Social de la UdG aporta enguany al consorci 24.000 €. El Punt. Diari de Girona.


V/07. Pla estratègic de comunicació de la Universitat de Girona.
El Consell Social finança amb 18.000 € l'elaboració i el desplegament d'aquest pla, que pretén definir un escenari i uns recursos de comunicació que permetin a la UdG millorar en la pràctica de la seva missió.

V/07. Comissió Acadèmica i de Convalidacions. Un representant del Consell Social s'ha integrat en aquesta comissió estatutària. Marc normatiu i composició.

V/07. Premis extraordinaris de doctorat. El Consell Social finança l'expedició del títol als estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari de doctorat. Enguany, una dotació de 2.048,7 € ha premiat 13 estudiants que han obtingut els premis corresponents a l'any 2004 i 2005.


V/07. Comissió per al Pla d'igualtats en matèria de discapacitats.
Una representant del Consell Social s'ha integrat en aquesta comissió que, a banda d'elaborar i actualitzar aquest pla, ha d'estudiar les necessitats en matèria d’espais, accessibilitat i ús d’infraestructures i serveis, i les adaptacions curriculars necessàries per fer l’educació accessible a tothom i garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat a la Universitat.

V/07. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Universitat de Girona per a la promoció dels premis del Consell Social de la UdG a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat. La signatura d'aquest conveni garanteix la participació econòmica de la Diputació de Girona en el finançament de les edicions de 2007, 2008 i 2009 dels Premis Consell Social a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat mitjançant l'aportació de 1.500 € cada any.

VI/07. Emissora universitària GirONA Campus. El Consell Social aporta 2.000 € a la creació d’una emissora universitària de ràdio que emetrà per Internet i que ha estat impulsada pels estudiants de Publicitat i Relacions Públiques.  L’objectiu és que aquesta iniciativa esdevingui un dels canals de comunicació interna de la UdG, alhora que també serveixi com a eina de projecció externa i vinculació amb l’entorn.

VI/07. Campus d'Estiu per la Pau. El Consell Social aporta 2.000 € a una iniciativa impulsada en col·laboració amb Justícia i Pau que vol estendre l’anàlisi i el debat interdisciplinari sobre la pau, la violència i el desenvolupament de la democràcia entre els estudiants i la societat. Les Jornades se celebren entre el 4 i el 6 de juny a la Facultat de Lletres de la UdG. Quadríptic Campus per la pau.
 
VI/07. Projecte Escena Inusual. El Consell Social cofinança amb 1.800 € l’edició pilot d’una mostra i una iniciativa de formació en l’àmbit del teatre, impulsada per l’Associació d’Amics de l’Aula de Teatre de la UdG, que vol recuperar el carrer com a espai d’exhibició.

VI/07. Projecte Ressort. El Consell Social participa amb 18.000 € en un projecte que vol aprofitar el capital intel·lectual de la comunitat científica i acadèmica de la UdG per intensificar la presència de la Universitat en els mitjans de comunicació i contribuir a la seva consolidació, difusió i projecció. Busca també col·laborar a homogeneïtzar els principals missatges que es transmeten a la societat d’acord amb la imatge de marca UdG. Vol participar, a la fi, en la instauració d’una cultura de la comunicació i la divulgació dels coneixements científics entre els personal docent i investigador de la mateixa universitat.

VI/07. 3r estudi sobre la inserció laboral dels graduats. El Consell Social cofinançarà amb 18.000 €, juntament amb la resta de consells socials de les universitats catalanes, aquesta nova edició de l’estudi, que s’aplicarà a la promoció del 2005 i als doctors de les promocions de 2002-2003 i 2003-2004.
 
VI/07. Projecte de consolidació de l’Ideàrium. El Consell Social aportarà 10.000 € a aquesta iniciativa inscrita en el marc del projecte europeu ATI (atractiu de territori) que vol identificar i desenvolupar noves estratègies de desenvolupament econòmic. Ideàrium és una unitat de suport d’iniciatives empresarials en fase de definició, un centre de suport per generar i estructurar projectes empresarials que després poden ser traslladats a la xarxa de vivers impulsada per la UdG. Ideàrium.

VI/07. Becaris de transferència i innovació. El Consell Social ja va participar en la definició d'aquest projecte que vol potenciar la interrelació amb els sectors empresarials i institucionals, i generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació. El Consell Social vol cofinançar aquesta iniciativa amb l’aportació de 42.700 € per al curs 2006/2007 i mantindrà aquesta aportació, per a 24 becaris, durant el curs 2007/2008.

 

VI/07. Comptabilitat financera. En una línia de suport a la implementació de la comptabilitat financera en la gestió econòmica de la Universitat, el Consell Social ha fet una nova aportació de 12.000 € per fer front a la formació del personal en aspectes tècnics i normatius relacionats amb el Pla especial de comptabilitat per a les universitats públiques de Catalunya i a l’anàlisi “gap” entre comptabilitat financera i pressupostària. Aquesta aportació s’afegeix a les que, des del 2005, s’ha de fer en suport de la gestió econòmica de la UdG  (inventari de béns mobles, comptabilitat financera, auditories) fins a sumar 227.500 €.

VI/07. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 8a edició Premis Consell Social de la UdG, 4a edició Premis COAC d'Arquitectura. El 15 de juny es va celebrar l'acte de lliurament d'aquests premis. Treballs premiats. Els Premis a Engega: revista de la UdG.

 

VII/07. Estudi d'impacte de la UdG. S'ha publicat dins la col·lecció Estudis del Consell Social i distribuït en els àmbits de la UdG i el seu entorn, l'estudi Universitat de Girona, economia i territori dels professors Joan Vicente (Càtedra de Geografia i Pensament Territorial), Miquel Carreras Simó i Ricard Rigall i Torrent (Departament d'Economia). Aquest estudi vol avaluar la incidència que la creació i desenvolupament de la Universitat de Girona han tingut en el seu entorn, tot aprofitant l'avinentesa del 15è aniversari de la seva creació. El Punt, Diari de Girona: 1 i 2.

VII/07. "Projecte Rossinyol: mentoria per a una societat inclusiva". El Consell Social ha acordat participar i aportar 4.924,32 € a aquesta iniciativa, que compta també amb finançament a càrrec del projecte Socrates de la Unió Europea Mentor-Migration – Use of student mentors for immigrant children and other disadvantaged groups i que pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d’origen estranger de les escoles de primària de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger i contribuir a la sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social. Durant el curs 2006-2007 es va fer una prova pilot a la Facultat d’Educació i Psicologia, en què es va comptar amb la participació d’estudiants de magisteri i amb alumnes de la ciutat d’Olot. En total hi han participat 4 mentors i 5 estudiants (de primària i ESO). Els objectius específics del projecte per al curs 2007-2008 són: consolidar el projecte a Olot, iniciar el projecte a Banyoles i ampliar el projecte a més estudiants (mentors) de la Facultat d'Educació i Psicologia, tot incorporant estudiants d'Educació Social i Psicologia.

VII/07. Redistribució d'una plaça administrativa al Consell Social. Com a resultat de les modificacions organitzatives i de la relació de llocs de treball aprovades pel Consell Social i amb la voluntat de reforçar la projecció de la UdG, s'ha redistribuït un lloc de treball d'administratiu/va C16 d'aquest òrgan a l'Area de Comunicació i Relacions Institucionals.

0VII/07. Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a la realització i finançament de la tercera edició de l'avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya, la UdG i el seu Consell social per al finançament de l’estudi de camp de la tercera edició de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats i el primer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors, el seguiment de la inserció de la promoció del 2004 (tres anys després de l’estudi anterior), la validació de la metodologia i els resultats de l’estudi anterior d’inserció laboral, la constitució d’un grup de treball per tal d’estudiar la creació d’una borsa de treball comuna del sistema universitari públic català i d’un observatori per a l’equitat de la inserció laboral i la integració de la bases de dades UNEIX per tal d'elaborar informes que vinculin inserció laboral amb altres variables. El Consell Social de la UdG aportarà 18.000 € al pressupost de la tercera edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats.

VII/07.  Conveni de col·laboració entre la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona per als Premis Consell Social de treballs de recerca d'estudiants de batxillerat de l'any 2007. La signatura del conveni formalitza la participació en aquesta iniciativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que aporta 4.000 € al seu pressupost, impulsa un premi específic per a treballs de tema relacionat amb la joventut i participa en el seu tribunal d'avaluació.

VIII/07. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al grup de professors i professores del Departament de Química de la Universitat de Girona, pel projecte "La Química.net", que ha contribuït a la difusió d'aquesta disciplina entre els estudiants de secundària, ha facilitat la millora de la docència i la innovació en el marc de la convergència europea i ha apropat la universitat a l'estudiantat de secundària. Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, amb l'acord previ de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social aprovat en sessió 2/07, de 2 de maig de 2007.

X/07. Estand UdG a la Fira de Mostres de Girona. El Consell Social ha col·laborat amb 8.000 € en el disseny i muntatge de l'estand UdG en motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís.

X/07. Comissió de Publicacions. Per acord del Consell de Govern 9/07, de 25 d'octubre de 2007, un representant del Consell Social s'ha integrat a aquesta comissió.

XI/07. Diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a Girona. El Consell Social de la UdG, juntament amb el Vicerectorat de Docència i Política Acadèmica, ha publicat aquest estudi, elaborat en diàleg amb l'entorn pel Col·legi de Sociòlegs i Pólitòlegs de Catalunya, que vol fonamentar la programació docent de la Universitat. Resum executiu.

XI/07. Sistema d'Informació de Campus. El Consell Social ha cofinançat, amb 3.000 €, juntament amb la delegació del rectorat en l'àmbit de Campus, el disseny i implementació d'un servidor de mapes per a la UdG per facilitar la localització dels recursos de la Universitat i configurar una eina d'informació i gestió dels seus espais i edificis. Sistema d'Informació de Campus: mapes de la UdG.

XII/07. Grup de Treball sobre inserció laboral d'AQU Catalunya. Un representant del Consell Social s'ha integrat en aquest grup de treball que ha de supervisar l'estudi i anàlisi de les dades d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, vetllar per l'equitat en els processos d'inserció i impulsar la gestió conjunta dels currículums dels graduats.