Consell Social

Bases

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2011-2012, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d’Osona i del Vallès Oriental. Els premis per a la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques de Girona.

 

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, la qual podrà avalar un màxim de sis treballs.

 

3. S’atorgaran un total de vint-i-un premis, que s’enumeren seguidament:

 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en humanitats i ciències socials.
 • Tres premis en la categoria de treballs de recerca en ciència i tecnologia.
 • Un premi i dos accèssits en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre temàtiques relacionades amb la joventut
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals.
 • Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport.
 • Nou premis en la categoria de treballs de recerca d’àmbit comarcal i local:

                     Premi de Recerca de l’Alt Empordà

                     Premi de Recerca del Baix Empordà

                     Premi de Recerca de la Cerdanya

                     Premi de Recerca de la Garrotxa

                     Premi de Recerca del Gironès

                     Premi de Recerca del Pla de l’Estany

                     Premi de Recerca del Ripollès

                     Premi de Recerca de la Selva

                     Premi de Recerca de la ciutat de Girona

 

 

4. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:

 • La matrícula gratuïta d’un curs complet de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la Universitat de Girona i una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM durant l’any acadèmic 2012-2013.
 • Un val per valor de 700 € per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 400 € per a l’autor o autors del treball, 200 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100€ per al tutor.
 • Els accèssits als treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat rebran un val per valor de 400 €. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 200 € per a l’autor o autors del treball i 200 € en forma de lot de llibres per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.
 • La difusió dels treballs premiats.

 

5. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte els aspectes següents:

 • L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.
 • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
 • La originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats, i l'estructuració del treball de recerca.
 • L'originalitat de les fonts d'informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts.
 • La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
 • En els treballs de recerca d’àmbit comarcal o de la ciutat de Girona, la seva originalitat i el seu interès per a la millora del coneixement d'aspectes relacionats amb el territori, tant en l'àmbit local com comarcal.

 

6. Els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona, dels centres adscrits EUSES i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. En el cas dels premis d’àmbit comarcal i local, el jurat incorporarà tècnics dels consells comarcals i de l'Ajuntament de Girona. La Direcció General de Joventut actuarà també com a membre avaluador dels treballs específics sobre joventut. En el cas dels treballs que optin al premi en l’àmbit d’arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta del COAC - Demarcació de Girona.

 

7. Els jurats podran declarar deserts els premis en els quals no s’hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

 

8. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi l’autor o autors cediran a la Universitat de Girona, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

 

9.  S'ha de presentar una còpia del treball que aspiri als premis, en format PDF, al formulari de sol·licitud que es publicarà a la pàgina web dels Premis (http://www2.udg.edu/premis_recerca). El termini final d’admissió dels originals és el divendres 13 d’abril de 2012.  

 

El lliurament dels premis es farà el divendres 15 de juny de 2012