Oficina de Salut Laboral

Salut Laboral

Contacte

OFICINA DE SALUT LABORAL (OSL)

Mòdul 22

Campus Montilivi

17003 Girona

Tel. +34 972 419 803

osl@udg.edu

Oficina de Salut Laboral

L’Oficina de Salut Laboral, és un servei per a tots els treballadors de la Universitat de Girona que té com objectiu realitzar les activitats preventives necessàries per tal de garantir l’adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint a la direcció de la Universitat, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

Direcció

Càrrec Nom

Personal

A  B  R  S 

Oficina de Salut Laboral