Oficina de Relacions Exteriors

ORE

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors

Mòdul 20 
Campus Montilivi acces mapa
17071 GIRONA
Tel. 972 41 80 28
Fax 972 41 80 31
cap.ore@udg.edu

Oficina de Relacions Exteriors

ORE
 

La missió de l’Oficina de Relacions Exteriors és:

  • Ser el punt de referència per als programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona.

  • Confeccionar, tramitar, fer el seguiment i gestionar dels convenis d'intercanvi signats amb altres institucions d’ensenyament superior.

  • Ser el servei administratiu de referencia per a les Institucions d’Ensenyament  Superior d’altes països i que desitgen col·laborar amb la nostra universitat.

  • Col·laborar en la confecció de la política internacional de la UdG.

  • Assegurar i monitoritzar la implementació d’aquesta política.

  • Ser el suport per als responsables del govern i de l’administració de la nostra universitat a l’hora de participar en reunions institucionals internacionals.

  • Col·laborar en la representació de la UdG, participant en els fòrums i fires internacionals que es considerin rellevants, com ara l'EaIE, APAIE o NAFSA, millorant-ne així el seu coneixement a l’exterior.

  • Coordinar els serveis d’Acollida que ofereixi la UdG, amb especial èmfasi en els dels estudiants d’intercanvi, que són la seva responsabilitat directa.


 

Direcció

Càrrec Nom
Cap de l'oficina de relacions exteriors Senyora Laura Ripoll Martínez

Personal

C  E  G  L  M  R  S 

Oficina de Relacions Exteriors

Shadow module not configured!