If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

News archive

6/16/2014
Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction
EMCI

The Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction, located in the Escola Politècnica Superior, brings together the professors and researchers at the University of Girona in six knowledge areas.

Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial, amb seu a l'Escola Politècnica Superior, és la unitat que agrupa el personal docent i investigador de la Universitat de Girona en els camps de les sis àrees de coneixement adscrites:

  • àrea de l'enginyeria de la construcció
  • àrea d'enginyeria dels procesos de fabricació
  • àrea d'enginyeria mecànica
  • àrea de màquines i motors tèrmics
  • àrea de mecànica de fluïds
  • àrea de mecànica dels medis continus i teoria d'estructures