Consell Social

PG2/06

Comissió de Programació i Gestió PG2/06

S’APROVA:


L’adhesió al protocol d’intencions entre del Departament d’Economia i Finances, el Departament d’Educació i Universitats, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili en relació a les tasques prèvies a la posada en funcionament de l’Institut de Recerca en Turisme de Catalunya (IRTUCA).

Annexos: Protocol i Conveni

S’APROVA:El conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació, equipament i explotació del Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Grpafica (ViRVIG).Annexos: Estatuts, Conveni i Annex II