Consell Social

PG1/06

Comissió de Programació i Gestió PG1/06

S’APROVA:


L'adhesió de la Universitat de Girona, al conveni de creació de l'Institut Interuniversitari d'Estudi de Dones i Gènere, d'acord amb l'annex adjunt núm. 1

Annex 1

S'APROVA:


L'adhesió de la Universitat de Girona, al protocol d'acord per a la creació del Centre Tecnològic de les TIC, d'acord amb l'annex adjunt núm. 2

Annex 2