Consell Social

Membres

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres

Presidenta
Rosa Núria Aleixandre Cerarols

 

Membres en representació de la societat catalana

Ricard Meléndez Gil, Govern de la Generalitat

Joaquim Morera Salis, Govern de la Generalitat

Agusti Codina Negre, Parlament de Catalunya

Manuel Ibarz Casadevall, Parlament de Catalunya

Zoila Riera Ben, Ens locals

Núria Rocadembosch Pujolar, Organitzacions sindicals

Alexandre Juanola Ribera, Organitzacions empresearials

Josep Pujades Sànchez, Antics alumnes

 

Membres en representació del Consell de Govern

Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora

Josep Maria Gómez Pallarès, Gerent

Carles Abellà Ametller, Secretari general

Maria Isabel Villaescusa Gil, personal acadèmic

Oriol Pellicer Sebrià, personal d’administració i serveis

Albert Teixidor Ferrer, estudiant

 

 

Membres convidats permanents

Joan Miró Ametlelr, sindic de la UdG

Assumpció Vila Simon, representant de les organitzacions empresarials PIMEC

Bartomeu Compte, representant de les organitzacions sindicals CCOO

Jaume Juher Iglesias, President del Patronat de l'EPS

Jaume Fàbrega Vilà, representant de la Cambra de comerç de Girona

 

 

Secretària,

Maria Pilar Planas de Farnés Clos