Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenvolupament rural teosintal a Nicaragua

Desenvolupament rural teosintal a Nicaragua.

Projecte Avaluació  del programa de desenvolupament rural teosintal per la seva implantació al municipi de Quilalí i la Vall de les Vigies a Nova Segovia a Nicaragua.
OBJECTIU: Aquest és un projecte gestat per diferents organitzacions no governamentals, cooperatives agrícoles i fundacions d'origen nicaragüenc que es confecciona en base als següents objectius:
  • Millorar la productivitat de les explotacions agrícoles de les famílies camperoles beneficiàries a través del finançament i assistència tècnica.
  • Incrementar el valor agregat de la producció agrícola de les famílies beneficiàries.
  • Dotar a les organitzacions camperoles de dos institucions de recolzament a la comercialització de la producció agropecuària a nivell de serveis per l'enfortiment de les organitzacions camperoles de base i a nivell d'una Empresa Central de Serveis, propietat d'un consorci d'organitzacions camperoles, que opera en el mercat nacional i exterior de forma eficient, en comercialització de productes i emmagatzematge en doble via.
SOL·LICITANT: Oscar Palou Teixidor. Becari de recerca del Departament  d'Enginyeria Química, agrària i tecnologia agroalimentària de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART:  
UBICACIÓ: Nova Segovia. Nicaragua.