Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pràcticum educació social a Nicaragua

Practicum Educació Social a Nicaragua.

Practicum d'Educació Social a Ocotal a Nicaragua.
OBJECTIU: Realitzar el Practicum d'Educació Social mitjançant la intervenció educativa en l'ús de metodologies com l'educació popular, el treball comunitari....
SOL·LICITANT: Santi Perera. Professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: Instituto de Promoción Humana de Ocotal a Nicaragua.
UBICACIÓ: Ocotal. Nicaragua.
 

 
Projecte Situació actual de l'agricultura a la Vall de les Vigies i perspectives de futur a Quilalí a Nicaragua.
OBJECTIU: Obtenir informació i coneixement mitjançant entrevistes realitzades als agricultors de la zona sobre les característiques físico-químiques del sòl per obtenir els factors que es podrien modificar per tal de millorar la rendibilitat.
SOL·LICITANT: Jordi Gómez i Villaroya. Estudiant d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Explotacions Agropecuàries de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART:  
UBICACIÓ: Comunitat Nicaragüenca de Quilalí a Nicaragua.
 

 
Projecte Situació actual de l'agricultura a la Vall de Vigies a Nicaragua.
OBJECTIU: Treball de Fi de Carrera.
SOL·LICITANT: Isidre Llorente i Cabratosa. Coordinador d'Estudis d'Enginyeria Agrícola Especialitat Agropecuàries de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART: U.G.A.Q. (Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí) a Nicaragua.
UBICACIÓ: Zona de Quilalí a Nicaragua.

 
Projecte Estudi de caracterització i quantificació de residus de l'Arxipèlag de Solentiname ubicat al Departament del Rio San Juan al Llac de Nicaragua.
OBJECTIU:
Millora de la qualitat de vida de la població de Solentiname, elaborant el projecte seguint la metolodologia:
  • Conèixer el lloc d'estudi: Arxipèlag de Solentiname.
  • Determinació de la mostra.
  • Recollida de dades: realitzar enquestes a la població seleccionada i identificació i quantificació dels diferents residus generats.
  • Posada en comú de totes les dades.
  • Conclusions.
  • Propostes de gestió.
SOL·LICITANT: Carles Pla Zanuy. Professor titular del Departament de Biologia de la Facultat de Ciències de la UdG.
CONTRAPART: Fundació "Asociación de Cooperación Rural en Àfrica y América Llatina".
UBICACIÓ: Arxipèlag de Solentiname a Nicaragua.

 
Practicum d'Educació Social a Ocotal a Nicaragua.
OBJECTIU: Promocionar els drets humans dels nens/es i adolescents treballadors i no treballadors. Oferint informació en procesos de formació i desenvolupament comunitari, així com l'acompanyament de nens/es i adolescents que presenten alguna problemàtica de desenvolupament originat per la precària situació socio-política-economica en el qual es troba el país.
SOL·LICITANT: Santi Perera Izquierdo. Coordinador dels Estudis d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: INPRHU (Instituto de Promoción Humana de Nicaragua.
UBICACIÓ: Ocotal. Nicaragua.

 
Practicum d'Educació Social a Saraguro a Equador.
OBJECTIU: Oferir educació als nens i nenes amb discapacitats i oferir informació i recursos a les seves famílies, així com la sensibilització de la resta de la població.
SOL·LICITANT: Santi Perera Izquierdo. Coordinador dels Estudis d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: Comunidad de Padres Escolapios de Saraguro a Equador.
UBICACIÓ: Saraguro. Equador.

 
Practicum d'Educació Social a Cuenca a Equador.
OBJECTIU: Oferir protecció integral a nens/es i adolescents que estan privats del seu medi familiar natural per diversos motius (abandonament, maltracte, negligència...) i es troben en situació d'alt risc social.
SOL·LICITANT: Santi Perera Izquierdo. Coordinador dels Estudis d'Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTRAPART: Fundación Mensajeros de la Paz a Cuenca. Equador.
UBICACIÓ: Cuenca. Equador.

 
Projecte Avaluació  del programa de desenvolupament rural teosintal per la seva implantació al municipi de Quilalí i la Vall de les Vigies a Nova Segovia a Nicaragua.
OBJECTIU: Aquest és un projecte gestat per diferents organitzacións no governamentals, cooperatives agrícoles i fundacions d'origen nicaragüenc que es confecciona en base als següents objectius:
  • Millorar la productivitat de les explotacions agrícoles de les famílies camperoles beneficiàries a través del finançament i assistència tècnica.
  • Incrementar el valor agregat de la producció agrícola de les famílies beneficiàries.
  • Dotar a les organitzacions camperoles de dos institucions de recolzament a la comercialització de la producció agropecuària a nivell de servies per l'enfortiment de les organitzacions camperoles de base i a nivell d'una Empresa Central de Serveis, propietat d'un consorci d'organitzacions camperoles, que opera en el mercat nacional i exterior de forma eficient, en comercialització de productes i emmagatzematge en doble via.
SOL·LICITANT: Oscar Palou Teixidor. Becari de recerca del Departament  d'Enginyeria Química, agrària i tecnologia agroalimentària de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART:  
UBICACIÓ: Nova Segovia. Nicaragua.

 
Projecte de cooperació professional: anàlisis del procés d'elecció de rector a la Universitat de San Carlos a Guatemala.
OBJECTIU: Procés d'elecció de rector de la Universitat San Carlos de Guatemala.
SOL·LICITANT: Maria Josep Cayuela Lopez. PAS de la UdG.
CONTRAPART: Universidad de San Carlos de Guatemala a Guatemala.
UBICACIÓ: Guatemala.