Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Disseny d'un sistema de rec al Camerun

Disseny d'un sistema de rec al Camerun.

Projecte Disseny d'un sistema de rec a parcel.les agrícoles a Norjé al centre sud del Camerun.
OBJECTIU: Implantació d'un sistema de reg efectiu que permetés als mesos secs (gener, febre, juliol, agost i desembre) que es continués amb normalitat els cultius, així es milloraria notablement la productivitat de les parcel.les, i per tant, s'obtindrien excedents amb els quals els agricultors de Norjé podrien rebre uns ingressos extres amb la seva venta a la capital o als pobles veïns.
SOL·LICITANT: Bernat Tarragón Gabarró. Estudiant d'Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en explotacions agropecuàries de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART: Agermanament Sense Fronteres.
UBICACIÓ: Norjé al nord est de Yaoundé. Camerun.