Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Educació ambiental per a joves. Nicaragua

Educació Ambiental per a joves. Nicaragua.

Projecte d'Educació Ambiental per a joves a l'escola Emmanuel Mongalo i Rubio, i al Preescolar Panamà-Soberana a Estelí. Nicaragua.
OBJECTIU: Projecte Fi de carrera amb l'objectiu d'aplicació dels coneixements adquirits durant els estudis de ciències ambientals per tal de participar en el desenvolupament ambiental i la millora de la qualitat de vida dels habitants del municipi d'Estelí.
SOL·LICITANT: Mª Dolors Balaguer. Coordinadora dels Estudis de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.
CONTACTE: Núria Nubiola Orriols.
CORREU ELECTRÒNIC:  nununubi@yahoo.es
CONTRAPART: CURN (Centre Universitari de la Regió del Nord) a Nicaragua.
UBICACIÓ: Municipi d'Estelí a Nicaragua.
FINANÇAMENT UdG: 1.202,02 €