Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Alfabetització a San Francisco Libre. Nicaragua

Alfabetització a San Francisco Libre.Nicaragua.

Projecte San Francisco Libre: ¡Levantate y anda!. Desenvolupament comunitari a través de l'Alfabetització a San Francisco Libre. Nicaragua.
OBJECTIU:
  • Reduir l'analfabetisme a un 3% al municipi de San Francisco Libre.
  • Millorar sensiblement les opcions de benestar de les comunitats rurals del municipi.
  • Acollir i tutoritzar l'alumnat de Practicum de la FCE de la UdG.
  • Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor, la necessitat i la urgència de l'eradicació de l'analfabetisme.
SOL·LICITANT: Sebastià Parra Nuño. Professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdG.
CONTACTE: Sebastià Parra.
CORREU ELECTRÒNIC:  sebasparra@solidaries.org
CONTRAPART: AEPCFA (Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador) de Nicaragua.
UBICACIÓ: San Francisco Libre. Managua. Nicaragua
FINANÇAMENT UdG: 1.350 €