Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenvolupament econòmic i social. Equador

Desenvolupament econòmic i social.Equador

Desarrollo

Projecte  Suport al Projecte Desenvolupament econòmic i social de les
comunitats campesines, afroequatiorianes i indígenes de la província de
Sucumbios a Equador.
OBJECTIU: Enfortir socialment i productivament les organitzacions locals (indígenes, camperoles i afroequatiorianes) per afrontar l'actual degradació social i econòmica del seu entorn.
SOL·LICITANT: Jesús Teixidor Graugés. Estudiant d'Enginyeria Industrial de l'Escola Superior Politècnica de la UdG.
CONTACTE: Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres. Grup energies.
CORREU ELECTRÒNIC:  projectes@isf-cat.org
CONTRAPART: FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio).
UBICACIÓ: Sucumbios, Shushufindi a Equador.
FINANÇAMENT UdG: 3.630 €