Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Educació ambiental per a joves a Nicaragua

Educació Ambiental per joves a Nicaragua.

Educació Ambiental

Projecte Educació Ambiental per joves a l'escola Emmanuel Mongalo i Rubio i al preescolar Panamà-Soberana. Estelí a Nicaragua.
OBJECTIU:
  • Promoure l'educació per a la conservació dels recursos naturals i la millora de les condicions de vida de les persones.
  • Participar en la millora de la formació de noves generacions amb al finalitat de promoure el desenvolupament sostenible d'aquesta societat.
SOL·LICITANT: Núria Nubiola Orriols. Estudiant de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UdG.
CONTACTE: Núria Nubiola Orriols.
CORREU ELECTRÒNIC:  nununubi@yahoo.es
CONTRAPART: CURN (Centre Universitari Regional del Nord) a Nicaragua.
UBICACIÓ: Estelí, Les Segovias a Nicaragua.
FINANÇAMENT UdG: 8.820 €