Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Seguretat abastament d'aigua potable. El Salvador

Seguretat abastament d'aigua potable.El Salvador

 

Projecte Seguretat en abastament d'aigua potable a comunitats rurals de la Libertad del Sur

 
Projecte Seguretat en abastament d'aigua potable a comunitats rurals de la Libertad
 del Sur (FII) a El Salvador.
OBJECTIU Contribució a l'assentament d'una comunitat rural d'El Salvador (Zona sud del departament de La Llibertat), el seu desenvolupament i creixement sostenible, a fi de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
SOL·LICITANT Jaume Castellà i Carlos. Estudiant d'Enginyeria Tècnica Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTACTE Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres. Grup El Salvador.
CORREU ELECTRÒNIC projectes@isf-cat.org
CONTRAPART Associació CORDES per la Cooperació i el Desenvolupament Comunal d'El Salvador.
UBICACIÓ Departament La Llibertat, Municipi de Comasagua d'El Salvador.
FINANÇAMENT UdG 1.405 €