Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Alfabetització a Niquinohomo 2004

Alfabetització a Niquinohomo 2004

Projecte L'Alfabetització a Niquinohomo, XXV Aniversari de la Creuada Nacional  d'Alfabetizació de Nicaragua (any 2004)
OBJECTIU
Garantir el desenvolupament municipal de Niquinohomo mantenint l'índex d'analfabetisme més baix del departament de Masaya:
  • Aconseguir el finançament per cada un dels components del projecte.
  • Contribuir a millorar la situació de salut a través de la Capacitació de Mestres Populars i la Comunitat.
  • Sensibilitzar a la població a través de l'Alfabetització perquè sigui l'agent transformador de la seva realitat.
  • Baixar l'índex d'analfabetisme i de mortalitat infantil en el municipi.
  • Estructurar  una millor organització interna de cada comunitat per tal de tenir cura de la situació de salut i l'educació d'aquestes.
  • Impulsar el desenvolupament comunal a través de la participació activa de cada un dels seus pobladors.
SOL·LICITANT Orlando Pineda Flores. Coordinador AEPCFA (Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador).
CONTACTE Sebas Parra Nuño
CORREU ELECTRÒNIC sebasparra@solidaries.org
CONTRAPART AEPCFA (Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador)
UBICACIÓ Departament de Masaya. Municipi de Niquinohomo. Nicaragua
FINANÇAMENT UdG 48.000 €