Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Acompanyament a una escola d'infants a Nicaragua

Acompanyament a una escola d'infant a Nicaragua.

Projecte Acompanyament a l'escola d'infantil Nou Barri d'Estelí a Nicaragua

OBJECTIU
Realitzar un curs de formació de mestres populars, amb els mestres de la Llar d'Infants Nou Barris d'Estelí.
Detectar les necessitats del grup d'exalcohòlics del Barri Boris Vega d'Estelí.
SOL·LICITANT Marta Aragües Vidal. Estudiant de pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG.
CONTACTE Marta Aragües Vidal
CORREU ELECTRÒNIC u1053109@correu.udg.edu
CONTRAPART Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centramèrica de Nou Barris. Nicaragua.
UBICACIÓ Estelí. Nicaragua.
FINANÇAMENT 900 €