Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

"FAUNA FOREVER" Reserva de Tambopata. Perú.

"FAUNA FOREVER" Reserva de Tambopata. Perú.

Projecte "FAUNA FOREVER" a la Reserva de Tambopata a Perú
OBJECTIU Iniciar la creació d'un marc de cooperació per a la mobilitat dels estudiants de segon i tercer cicle lligats a la llicenciatura de Biologia i Ciències Ambientals en les dues direccions. De la nostra universitat, poder oferir estudiants que tinguin més sensibilitat en temes de cooperació, la possibilitat de participar en tasques que realitza TReeS al Perú. De les Universitats Peruanes, oferir la possibilitat de completar la formació dels seus estudiants en programes de formació a Girona, així com el contacte amb tutors que puguin recolzar les tasques que realitzen a Perú. La connexió amb TReeS Perú ha de permetre l'acostament per establir en el futur convenis específics que permetin desenvolupar nous projectes de col.laboració amb la UdG.
SOL·LICITANT Margarida Casadevall Masó. Professora del Departament de Ciències Ambientals i Doctorat de Medi Ambient (IMA) de la Facultat de Ciències de la UdG.
CONTACTE Margarida Casadevall Masó
CORREU ELECTRÒNIC margarida.casadevall@udg.edu
CONTRAPART The Tambopata Reserve Society (TRees U.K. i Perú)
UBICACIÓ Reserva de Tambopata a Perú.
FINANÇAMENT 1.800 €