Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Diagnòstic geoambiental a Nicaragua

Diagnòstic Geoambiental a Nicaragua.

Projecte Diagnòstic Geoambiental i Pla ambiental dels Recursos Hídrics de la Cabecera del Riu Estelí a Nicaragua 

OBJECTIU Col.laborar a partir dels nostres coneixements amb un territori que es troba en un grau inferior de desenvolupament, ajudant a millorar tant el medi ambient com la seva qualitat de vida, per assolir un desenvolupament sostenible. Amb la qual cosa, es vol realitzar una diagnosis ambiental de la capçalera del riu Estelí, per saber exactament quins són els punts forts i els seus punts dèbils, per tal de poder elaborar un Pla de Gestió Integrat de la zona. També estudiar la possibilitat d'ubicar un pou per a regar a la finca "El Limón" pertanyent al CURN (Universitat d'Estelí).
SOL·LICITANT Mª del Mar Romero Gómez. Estudiant de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UdG.
CONTACTE Mª del Mar Romero.
CORREU ELECTRÒNIC u1039283@correu.udg.edu
CONTRAPART CURN-UNAN a Estelí. Nicaragua
UBICACIÓ Estelí. Nicaragua.
FINANÇAMENT 3.600 €