Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

L'alfabetització a Niquinohomo 2005

L'Alfabetització a Niquinohomo 2005

 
Analfabetisme

Projecte L'Alfabetització a Niquinohomo, XXV Aniversari de la Creuada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua (any 2005).OBJECTIUGarantir el desenvolupament municipal de Niquinohomo mantenint l'índex d'analfabetisme més baix del departament de Masaya.
SOL·LICITANTOrlando Pineda Flores. Coordinador AEPCFA (Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador).
CONTACTESebas Parra Nuño
CORREU ELECTRÒNICsebasparra@solidaries.org
CONTRAPARTAEPCFA (Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador) a Nicaragua.
UBICACIÓDepartament de Masaya. Municipi de Niquinohomo. Nicaragua.
FINANÇAMENT39.195 €