Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte d’ambientalització curricular a Bolívia

Projecte d’Ambientalització curricular a Bolívia

Foto projecte

Projecte d’Ambientalització curricular de “L’Escuela Ecológica de Cobija” a Bolívia dins el programa La Educación Puerta Del Desarrollo de l’AEPECT (Asociación Espanyola Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra)
OBJECTIUFormació contínua per mestres com a factor de transformació i desenvolupament humà. El projecte “LA EDUCACIÓN PUERTA DEL DESARROLLO” té tres objectius generals, clarament formatius:
  1. Contribuir a la lluita pel desenvolupament col·laborant en tipus de formació que porti a aquestes persones de Bolívia a fixar-se fites d’evolució i progrés.
  2. Afavorir la igualtat de gènere contribuint especialment a la formació, al desenvolupament i als aprenentatges de les nenes, joves i dones, a fi efecte de que es puguin inserir socialment i laborable amb les mateixes possibilitats que els seus companys de sexe masculí).
  3. Afavorir la cooperació internacional en els àmbits cultural, educatiu i científic.
SOL·LICITANTMontserrat Vehí Casellas. Professora del Departament de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències de la UdG.
CONTACTEMontserrat Vehí Casellas. Telèfon: 972 418 704
CORREU ELECTRÒNICmontserrat.vehi@udg.edu
CONTRAPARTAssociacions Bolivianes en col•laboració amb l’Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de La Tierra (AEPECT - pedrinaci@telefonica.net)
UBICACIÓCobija – Bolívia.
FINANÇAMENT6.000 €