Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desenvolupament sociosanitari de Ruli. Rwanda

Desenvolupament Socio-sanitari de Ruli. Rwanda

Projecte de desenvolupament socio-sanitari de la comunitat rural de Ruli (Rwanda). Projecte Iniciació

OBJECTIU:

- Millora de les condicions socio-sanitàries del districte de Ruli.

- Reforç de les estructures sanitàries i educatives del districte.

SOL·LICITANT: Dolors Juvinyà Canal
CONTACTE: Dolors Juvinyà Canal
CORREU   ELECTRÒNIC: dolors.juvinya@udg.edu
CONTRAPART: Germanes Dominiques de la Anunciata que gestionen diferents centres educatius i de salut en Santa Rosa de Lima.
UBICACIÓ: Ruli (Rwanda)
FINANÇAMENT  UdG: Mobilitat: 700€ (1 professora Escola Universitària d'Infermeria, 1 professora Facultat d'Educació i Psicologia)