Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Dinamització ambiental a Estelí (Nicaragua)

Dinamització ambiental a Estelí (Nicaragua)

Projecte de dinamització ambiental a Estelí. Projecte Consolidat

OBJECTIU: Millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida dels habitants de Estelí a través de l'Educació Ambiental.
SOL·LICITANT: Núria Nubiola Orriols
CONTACTE: Núria Nubiola Orriols
CORREU   ELECTRÒNIC: nuria_nubiola@yahoo.es
CONTRAPART: CURN (Centro Universitario Regiola del Norte), Centro Juvenil los Pipitos, Mujeres Ambientalistas del Boris Vega y Escuela Enmanuel Mongalo Rubio (Nicaragua)
UBICACIÓ: Estelí, Nicaragua
FINANÇAMENT  UdG:
Projecte: 1.150€
Mobilitat: 700€  (2 estudiants de doctorat Facultat d'Educació i Psicologia)