Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Campanya d'alfabetització "Yo sí puedo" - Nicaragu

Campanya d'Alfabetització "Yo sí puedo"-Nicaragua

OBJECTIU: Reduir la taxa d'analfabetisme actual (34%) en un 50% en 108 municipis de Nicaragua en una primera etapa i rebaixar-la per sota del 5% (Territori Lliure d'Analfabetisme) en una segona contribuint d'una manera significativa a la formació de capital humà en els sectors més vulnerables i desprotegits del país.
SOL·LICITANT: Joan Colomer Ribas
CONTACTE: Joan Colomer Ribas
CORREU   ELECTRÒNIC: jcolome2@xtec.cat
CONTRAPART: AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
UBICACIÓ: Managua - Nicaragua
FINANÇAMENT  UdG: Projecte: 16.482,7€
Mobilitat: 17.675€  (2 professores Escola Universitària d'Infermeria, 5 estudiants Escola Universitària d'Infermeria, 19 estudiants Facultat Educació i Psicologia; 1 estudiant Facultat de Lletres, 1 estudiant Escola Politècnica Superior, 1 estudiant Facultat de Ciències)