Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Dinamització ecoturística de Canchacucho - Perú

Dinamización ecoturística de Canchacucho-Perú

OBJECTIU: Buscar fórmules per intentar compatibilitzar el desenvolupament turístic i econòmic de la població de Canchacucho, amb la conservació dels valors ambientals i culturals del Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay.
SOL·LICITANT: Sergi Bou Somolinos
CONTACTE: Sergi Bou Somolinos
CORREU   ELECTRÒNIC: srgxstr@hotmail.com
CONTRAPART: ParksWatch Perú
UBICACIÓ: Santuario Nacional del Bosque de Rocas Huayllay (Perú)
FINANÇAMENT  UdG: Projecte: 380€
Mobilitat: 2.800€ (4 estudiants Ciències Ambientals)